Regulamin sklepu

 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.niebo-do-wynajecia.plza pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca –NIEBO DO WYNAJĘCIA  Maciej Wlekliński, ul. Brylantowa 1 62-300 Września, NIP: 7891789598, REGON: 384843850, biuro@niebo-do-wynajecia.pl
 4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem niebo-do-wynajecia.pl
 6. Konsument–osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepiew celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Przedsiębiorca– firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 8. Konto użytkownika– usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 9. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem niebo-do-wynajecia.pl
 10. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
 2. Sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
 3. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje:
 4. Sprzedaż biletów wstępu na pokazy w Mobilnym Planetarium – NIEBO DO WYNAJĘCIA Maciej Wlekliński
 5. Informacje oraz opis świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie www.niebo-do-wynajecia.pl
 6. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail Sklepu a tak że telefonicznie pod numerem telefonu przypisany do Sklepu.
 7. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 8. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub.
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień


Bilety wstępu na pokaz w Mobilnym Planetarium

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na usługę bezpośrednio na stronie Sklepu niebo-do-wynajecia.pl
 2. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 3. wyboru usługi,
 4. wyboru sposobu płatności.
 5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 6. Realizacja usługi przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 7. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:
 8. Biletu wstępu na pokaz
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 11. Istnieje możliwość rezygnacji z usługi oraz zwrot wpłaconych środków w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed realizacją pokazu.
 1. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy
 1. Ceny usługi w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury niezawierające podatku VAT
 3. Każda usługa posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Sklep ma prawo do:
 5. zmiany ceny usług znajdujących się w Sklepie,
 6. wprowadzania nowych usług i usuwania usług z oferty Sklepu,
 7. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 8. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 9. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny usług  zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.

Dostępne są następujące formy płatności za zamówione usługi

 1. przelew elektroniczny
 2. przelew tradycyjny bankowy
 3. płatność BLIK
 4. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych usług.

Treści cyfrowe

 1. Na wysłanie drogą mailową linku do pobrania treści cyfrowej Sklep ma 48 godzin od dokonania płatności lub zaksięgowania wpłaty od Użytkownika na koncie Sprzedawcy w przypadku przelewu tradycyjnego. Jest to maksymalny okres wysyłki linku lub nadaniadostępu do materiałów. Z reguły produkt dostarczany jest automatycznie po dokonaniu płatności.
 • Prawo odstąpienia od umowy

Treści cyfrowe

 • Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści cyfrowych, jeśli Konsument pobierze zakupiony plik cyfrowy lub odtworzy produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą produktów cyfrowych lub wirtualnych dostarczanych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 • Konsument każdorazowo pobierając plik cyfrowy w formie pliku lub odtwarzając produkt wirtualny na stronie serwisu przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego drogą elektroniczną.
 • W przypadku anulowania pokazu, środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email biuro@niebo-do-wynajecia.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia.
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 • Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumentao odstąpieniu od umowy.
 • Warunki techniczne
 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  1. Aktywne konto poczty elektronicznej;
  1. urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  1. akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  1. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.
 • Dane osobowe i polityka cookies
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatnościzawartej na stronie serwisu.
 • Postanowienia końcowe
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  1. Usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz Konsumentem-przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  1. Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.Link do platformy ODR dostępny jest pod adresemhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 • O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  • Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

Data publikacji regulaminu: 10.12.2022 r.

Września, dnia 10.12.2022